333 citiri

În pregătire: Efectuarea și valorificarea expertizei evaluatorii în procesul penal (ediția 287) / 26 iunie 2019

Efectuarea și valorificarea expertizei evaluatorii în procesul penal

Societatea de Științe Juridice (SSJ)
București 3, str. Turturelelor 50, et. 4

Miercuri, 26 iunie 2019, ora 19:30

Invitați (ordine alfabetică)
Gabriel Albu
Av. Gabriel Albu, Managing Partner BUDUȘAN ALBU & ASOCIAȚII
Andreea Coman
Av. Andreea Coman, Managing Associate SĂVESCU & ASOCIAȚII
Adrian Vascu
Ec. dr. Adrian Vascu, Senior Partner VERIDIO
Augustin Zăbrăuțanu
Av. Augustin Zăbrăuțanu, Managing Partner ZĂBRĂUȚANU POPESCU & ASOCIAȚII
Moderator
Cătălin Magdalena
Jud. drd. Cătălin Magdalena, Președinte Secția penală a Tribunalului București

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.