Unde s-a dus suta, ducă-se și mia: actualizarea creanței în faza executării silite (art. 628 C. pr. civ.) / 16 ianuarie 2023 (ediția 572)

Unde s-a dus suta, ducă-se și mia: actualizarea creanței în faza executării silite (art. 628 C. pr. civ.)

* Speakerii intră în dezbatere remote

Dezbaterea poate fi vizionată aici.

Transmisiunea live poate fi urmărită gratuit pe www.juridice.ro/live, pe homepage JURIDICE sau în pagina dezbaterii.

Luni, 16 ianuarie 2023, ora 19:30

Dezbaterile sunt evenimente organizate de Societatea de Științe Juridice și se bucură de puncte de pregătire profesională pentru avocați.

Speakerii invitați sunt membri JURIDICE PLATINUM și alți profesioniști. Dezbaterile sunt transmise LIVE online gratuit pe homepage JURIDICE. Înregistrarea video este rezervată membrilor.

Subteme:
1. Distincția dintre art. 628 alin. 2 C. pr. civ. și art. 628 alin. 4 C. pr. civ.
2. Actualizarea cu rata inflației poate fi cumulată cu penalitățile? Dar cu dobânda legală penalizatoare acordată prin titlul executoriu?
3. Ce se înțelege prin alte sume care se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1535 C. civ. sau altor dispoziții legale speciale?
4. Calculul penalităților/dobânzii legale penalizatoare implică expertiză sau poate fi opera executorului judecătoresc? Onorariul expertului contabil însărcinat cu acest calcul reprezintă cheltuială de executare silită?
5. Curg penalități/dobândă legală penalizatoare pe perioada suspendării executării silite? Dar în intervalul dintre data suspendării de drept a eliberării sumei depuse cu afectațiune specială (art. 721 alin. 4 C. pr. civ.), pe de o parte, și data respingerii, prin hotărâre definitivă, a contestației la executare formulate de către debitor, pe de altă parte?
6. Cum calculează executorul suma acordată cu titlu de dobândă legală, prin titlul executoriu, de la data introducerii cererii de chemare în judecată până la data plății efective a debitului principal, dacă dispozitivul nu precizează specia de dobândă legală aplicabilă (remuneratorie/penalizatoare, iar, dacă este penalizatoare, care anume dintre speciile determinate la art. 3 din O.G. nr. 13/2011)?

Invitați (ordine alfabetică)
Emanuel Căliman-Habet
Exec. Emanuel Căliman-Habet, DOBRA & CĂLIMAN
Roxana Dan
Jud. drd. Roxana Dan, Președinte Secția Civilă, JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA
Eduard Peticaru
Exec. Eduard Peticaru, SCPEJ PETICARU, IORDACHE & ASOCIAȚII
Carmen Zăbrăuțanu
Av. Carmen Zăbrăuțanu, Founding Partner ZĂBRĂUȚANU POPESCU & ASOCIAȚII
Moderator
Adrian Constantin Stoica
Exec. prof. univ. dr. Adrian Constantin Stoica, Decan al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea “Ovidius” din Constanța

Special inquiries and Partnership
evenimente@juridice.ro

Tehnical support
tehnic@juridice.ro


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.