Accesul la Justiția Achizițiilor Publice, un pariu de 100.000 euro (ediția 27)

UPDATE: Transcript dezbatere (pentru membrii Clubului)

Accesul la Justiția Achizițiilor Publice, un pariu de 100.000 euro

București, CCIR, Amfiteatrul Al. I. Cuza

Luni, 28 iulie 2014, ora 20:00

* Pe aceeși temă a fost publicat în Revista de note și studii juridice (RNSJ) articolul Întrebare preliminară cu privire la excluderea unei societăți de la o procedură de atribuire | Mihaela MAZILU-BABEL

* Pe aceeși temă a fost publicat în Revista de note și studii juridice (RNSJ) articolul Trimitere preliminară a Curții de Apel București – achiziții publice | Mihai ȘANDRU

* Pe aceeși temă a fost publicat în Revista de note și studii juridice (RNSJ) articolul Curtea de Apel Oradea a formulat o trimitere preliminară în materia achizițiilor publice | Mihai ȘANDRU

*Pe aceeși temă a fost publicat în Revista de note și studii juridice (RNSJ) articolul Despre ”garanţia de bună conduită” şi alte măsuri cuprinse în OUG nr. 51/ 2014 pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2006 | Angelica ROȘU

Invitați [ordine alfabetică]
Av. Călin ALEXE, Partner MIHĂILĂ & ASOCIAȚII
Florentina DRĂGAN, consilier de soluționare și membru în colegiul CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Av. Sorin FUSEA, Președinte ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII
Moderator

Pentru întrebări trimiteți în timpul dezbaterii SMS: 0744331101

Tematică:

– Garanția de bună conduită și limitarea accesului la Justiție
– Efectele pe termen mediu și lung ale garanției de bună conduită asupra CNSC și/sau ratei de absorbție a fondurilor europene
– Expunerea de motive a OUG nr. 51/2014 face referire la existența unui număr foarte mare de contestații care afectează eficiența CNSC. A fost consultat CNSC cu privire la soluția garanției de bună conduită?
– Se aplică OUG nr. 51/2014 procedurilor de atribuire începute înainte de intrarea ei în vigoare (art. II din OUG nr. 51/2014)? – Ce presupune dovedirea interesului legitim (art. I pct. 2 OUG nr. 51/2014)? Este această dovedire o informație în sensul art. 270 alin. 2 din OUG nr. 34/2006?
– Este excesivă reținerea unei garanții de bună conduită de 100.000 de euro în contextul în care (aproape) aceeași sumă ar fi taxa de timbru pentru o acțiune în pretenții de 10.000.000 de Euro (10.000.000 de euro fiind, în termenii comparației, valoarea estimată a contractului care atrage o garanție de 100.000 de euro)?
– Garanția de bună conduită se reține de către autoritatea contractantă numai în cazul respingerii contestației / cererii / plângerii ca inadmisibilă (art. I pct. 3 OUG nr. 51/2014) sau și în cazul unei soluții de tip respingere ca neîntemeiată (art. I pct. 4 OUG nr. 51/2014)? În acest din urmă caz, există concordanță între dispozițiile noului act normativ și expunerea sa de motive care vizează depunerea unor contestații abuzive? – Introducerea garanției de bună conduită este inspirată de un model din spațiul Uniunii Europene (din domeniul achizițiilor publice ori din alt domeniu)?
– Este art. 258 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene un remediu la garanția de bună conduită (a se vedea articolul publicat pe JURIDICE.ro în data de 4 iulie 2014 de către av. Iulia Vass)? Accesul la justiție în dimensiune constituțională (art. 21 din Constituție) și/sau convențională (art. 6 CEDO) este lezat prin noua reglementare?
– Care este sancțiunea aplicabilă autorității contractante atunci când, exercitând (abuziv?) dreptul de a formula plângere împotriva unei decizii CNSC favorabile contestatorului, primește din partea instanței de judecată confirmarea deciziei, intervalul dintre data deciziei CNSC și data deciziei instanței fiind unul în care garanția de bună conduită a fost blocată la dispoziția autorității contractante de… lipsa unei bune conduite din partea acesteia din urmă?
– Care este natura sumelor reținute cu titlu de garanție de bună conduită în cazul în care autoritatea contractantă este o instituție publică cu finanțare exclusiv bugetară? Este admisibilă poprirea înființată la terțul poprit (instituție de credit sau, după caz, societate de asigurare) asupra acestor sume după data reținerii garanției?

TRANSCRIPT DEZBATERE
* realizat de echipa Dezbateri juridice

Bogdan DUMITRACHE: Garanții pentru evicțiune, garanții pentru vicii ascunse. În materia achizițiilor publice lucrurile sunt mai specializate. Vorbim de garanții de participare, garanții de bună execuție și mai nou vorbim de garanții de bună conduită. Destul de nou din 30 iunie 2011. Temă de vacanță. Bună seara tuturor! Ca mai întotdeauna, în ultima vreme, dezbaterile încep înainte să înceapă dezbaterile și continuă după ce se termină dezbaterile. Ne-am întâlnit în sală cu cei pentru care vacanța înseamnă să se ocupe de achiziții publice și deja pot să vă spun că există un dialog viu între sală și prezidiu, membrii panelului, între membrii panelului, între ei astfel încât pornim cu motoarele turate deja. O emisiune cu o geometrie variabilă. O emisiune care trebuia să fie o premieră, din punct de vedere al legăturii cu skype-iștii, și este aproape o premieră, din punctul de vedere al acestor legături. Intenția a fost să avem doi invitați care nu sunt din București. Nu s-a putut acest lucru din motive independente de voința lor, survenite astăzi. În cazul unuia dintre invitați și anume a domnului profesor Cristian Clipa, prodecan al Baroului Timiș, evenimentul este unul cât se poate de fericit. S-a născut un copil, deci este un motiv temeinic justificat. Prin urmare, premiera va fi după multă vreme că ne vom întâlni noi între noi bucureștenii. Dar telefonul 0744331101 are calitatea de a putea fi accesat atât din București, cât și din afara Bucureștiului, ba chiar și din afara țării, de ce nu? De asemenea, nici doamna judecător Diana Bulancea, cu care ne-am mai întâlnit de altfel la dezbateri, nu a putut finalmente să vină, tot din motive independente de voința sa și care au survenit pe parcursul acestei zile. O să începem cu veteranii, cu cei care au mai fost invitați la dezbaterea dedicată achizițiilor publice, în urmă cu ceva vreme. Doamna Florentina Drăgan, membră al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care deja a început să răspundă la întrebări venite din public și nu am niciun dubiu că o va face și în continuare. Îi mulțumim pentru prezență. Domnul Sorin Fusea este avocat, dar este Președinte al Asociației Naționale a Specialiștilor în Achiziții și o persoană apropiată de materia achizițiilor, conectată la ceea ce se întâmplă în această piață. Îi mulțumim din nou că a venit, a acceptat invitația de a susține dezbaterile. Mai departe, domnul avocat, Călin Alexe. Este și el cunoscut celor care activează în zona achizițiilor publice. Nu e vorba doar de calitatea sa de practician, dar și de studiile pe care le-a redactat pe această temă și de colaborările cu revistele specializate în zona achizițiilor publice. Este partener în cadrul Societății de avocatură Mihăilă și Asociații. Îi mulțumim pentru prezență domnului avocat. Mai departe, domnul Viorel Dinu, avocat cu experiență, partener în cadrul Bondoc și Asociații, un experimentat al litigiilor și o experiență care se întregește cu cea a achizițiilor publice. Nu mai trebuie de spus deja că avocații prezenți aici au împărtășit câteva impresii la cald despre impactul intrării în vigoare a acestei O.U.G. Mulțumim pentru prezență și acestea fiind spuse ca o introducere în temă, deși pentru cei din domeniu nu mai este o noutate. O să vi se pară corect să citesc, cum arată acum, nu chiar integral, dar o parte din art. 271 alin. 1. Este un articol introdus prin O.U.G. 51/2014 “În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător. Contestatorul are obligația de a constitui garanția de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestației, cererii, plângerii după caz și data rămânerii definitive a deciziei consiliului după caz hotărârii instanță judecată decizie de soluționare a acestuia”. Alin. 2 care nu mai este deja un simplu deziderat sau o normă cu efect întârziat. Efectele normei deja se văd. O să discutăm imediat și despre acest lucru. “Contestația, cererea, plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovadă constituirii garanției prevăzută la alin. 1”. Nu intru acum în detalii tehnice legate de modalitatea de constituire a garanției. Mă duc la alin. 4, unde este reglementat cuantumul în care garanția de bună conduită trebuie să fie achitată și mă duc direct, deși țara este plină de achiziții publice, de valori mici sau moderate. Mă duc totuși la acea literă din alin. 4 care vrea să justifice titlul, poate un pic tendențios al temei, și anume e vorba de art. 271 alin. 1 din O. U.G. 34/2006 alin. 4 lit. d. cu “d” de la dezbateri. “Garanția de bună conduită trebuie depusă într-un proces de 1% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. 2 lit. c, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 de euro la cursul BNR de la data constituirii garanției”. Deci avem și un nivel maximal al garanției de bună conduită și înainte de a da cuvântul domnului Sorin FUSEA, pentru a ne da un prim semnal de impact în mediul specialiștilor în achiziția acestei reglementări, aș vrea completarea al celui supliment pe care am făcut-o citând alin. 1 “comportament necorespunzător”. Înregistrarea video și transcriptul sunt accesibile pentru membri. Avocații din Baroului București beneficiază de 40% reducere.

Legile nu sunt ceea ce par a fi