Implicațiile NCPC asupra litigiilor în materia proprietății intelectuale (ediția 32)

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Înregistrarea video și transcriptul sunt accesibile pentru membri. Avocații din Baroului București beneficiază de 40% reducere.


Implicațiile NCPC asupra litigiilor în materia proprietății intelectuale

București, CCIR, Mezanin, Amfiteatrul Albastru
Luni, 22 septembrie 2014, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]
Av. conf. univ. dr. Răzvan DINCĂ, Managing Partner RĂZVAN DINCĂ & ASOCIAȚII
Consilier PI, Crina-Nicoleta FRISCH, Managing Partner FRISCH & PARTNERS SRL
Av. Gabriel TURCU, Managing Partener TURCU & TURCU
Jud. Alina Gabriela ȚAMBULEA, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Moderator
Tematică

– Art. 977-978 NCPC, raportarea acestei proceduri la acte normative speciale
– Obligația de retragere din circulație a unor produse este o obligație de a face intuitu personae sau susceptibilă de a fi adusă la îndeplinire de către creditor cu autorizarea instanței și pe cheltuiala debitorului?
– Dacă și cum poate fi executată o marcă
– Competența materială în litigiile de proprietate intelectuală evaluabile în bani
– Acțiunea în contrafacere, evaluabilă sau neevaluabilă?

Legile nu sunt ceea ce par a fi