Modificarea schimbării: legea de modificare a NCPC (ediția 36). VIDEO+Transcript

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 20′. VIDEO integral, pentru membri: 118′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.


Modificarea schimbării: legea de modificare a Noului Cod de procedură civilă

București, CCIR, et. 4, Amfiteatrul Al. I. Cuza
Luni, 20 octombrie 2014, ora 20:00

* Pe aceeași temă a fost publicat articolul Câteva observații privind Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe | Sonia FLOREA

* Pe aceeași temă a fost publicat în Revista de note și studii juridice (RNSJ) articolul Noi realităţi procesuale în procedura de judecată. Unele modificări ale NCPC aduse prin intermediul Legii nr. 138/2014 | Liviu-Alexandru VIOREL, Georgeana VIOREL

* Pe aceeași temă a fost publicat articolul Așteptări mari, răspunsuri mici | Aurel DESPA

Invitați [ordine alfabetică]
Av. dr. Ion DRAGNE, Managing Partner DRAGNE & ASOCIAȚII
Av. Claudiu GALU, Partner STOICA & ASOCIAȚII
Exec. Cristian Mihai JURCHESCU, Președinte UNEJR
Av. conf. univ. dr. Sebastian SPINEI, Prodecan FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” (SIBIU)
Av. dr. Mircea URSUȚA, MIRCEA URSUȚA CI
Jud. dr. Liviu ZIDARU, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Moderator

Tematică
– Cum se corelează modificările aduse art. 200 (alin. 1 ind. 1) cu principiul contradictorialității și cu dispozițiile art. 131 NCPC?
– Clarificarea unei chestiuni controversate în materia conexării: aceasta este posibilă și dacă dosarele se află în fața unor instanțe de grad diferit?
– Ce se întâmplă cu procedurile de judecată și de executare sillită aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii noi (de modificare a NCPC) ? Vor fi supuse legii noi ori vor ține seama de dispozițiile art.24-25 NCPC ?Întrebare delicată: în ce termen poate fi contestată o încheiere emisă de executorul judecătoresc după intrarea în vigoare a legii noi, dar în cadrul unei proceduri de executare supuse NCPC înainte de a fi modificat?
– Cine va soluționa conflictul de competență ivit între secțiile/completele specializate ale aceleiași instanțe?
– Ce motiv vă putea invoca paratul în calea de atac, în cazul în care va dori sa conteste trimiterea dosarului de la un complet sau o secție specializată la altul, încălcarea normelor de competență sau a normelor de organizare judiciară?
– Ce se întâmplă cu procedurile de judecată și de executare sillită aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii noi (de modificare a NCPC)?
– Vor fi supuse legii noi ori vor ține seama de dispozițiile art. 24-25 NCPC?
– Întrebare delicată: în ce termen poate fi contestată o încheiere emisă de executorul judecătoresc după intrarea în vigoare a legii noi, dar în cadrul unei proceduri de executare supuse NCPC înainte de a fi modificat?
– Cine va soluționa conflictul de competență ivit între secțiile/completele specializate ale aceleiași instanțe?
– Creditorul are dreptul de a pretinde, direct în faza executării silite, dobânda legală (art. 628 alin. 4 NCPC astfel cum este modificat prin legea nouă). Problemă: care este succesiunea procedurală corectă între încheierea de încuviințare a executării silite care, potrivit art. 665 alin. 3 NCPC, trebuie să cuprindă toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, și încheierea emisă, cu citarea părților, de instanța de executare, în baza art. 628 alin. 4 NCPC (introdus prin legea nouă), prin care este stabilită dobânda legală?
– Formula executorie, prevăzută la art. 6401 NCPC, introdus prin legea nouă, se va aplica, potrivit soluției tehnice anterioare, pe înscris? Dacă da, ar fi lipsită formularea unei a doua cereri de învestire în condițiile în care prima cerere a fost admisă, dar creditorul este nevoit să se adreseze unui al doilea executor judecătoresc deoarece a fost identificat un al doilea imobil, aflat în raza unei alte curți de apel decât aceea în care se afla primul imobil (art. 651 alin. 2 NCPC și art. 818 alin. 1 NCPC, astfel cum au fost modificate prin legea nouă)?
– Învestirea cu formulă executorie va fi, ca și în trecut, necontencioasă?
– Poate aprecia executorul judecătoresc că un înscris nu constituie titlu executoriu și, în consecință, nu trebuia învestit cu formulă executorie, motiv pentru care respinge cererea de executare (art. 665 alin. 5 pct. 2 NCPC modificat prin legea nouă)?
– Are creditorul dreptul să pretindă executorului judecătoresc restituirea avansului de onorariu plătit la începerea executării dacă, în final, se dovedește că debitorul nu avea bunuri și venituri urmăribile (art. 669 alin. 5 NCPC, astfel cum a fost modificat prin legea nouă)?
– Modificare fundamentală: adjudecatarul imobilului nu mai este blocat prin contestația împotriva actului de adjudecare?
– Ce se înțelege prin incidente procedurale și proceduri speciale incompatibile cu procedura regularizării în sensul art. 121 din Legea nr. 76/2012, introdus prin legea nouă?
– Ce șanse are noua lege, sub aspectul înlocuirii încuviințării judiciare a executării silite cu încuviințarea dată de executor însuși, să supraviețuiască unei noi excepții de neconstituționalitate (a se vedea precedentul din martie 2009)?
– În aplicarea legii în vigoare la momentul începerii procesului sau executării silite, care este soarta cererilor de chemare în judecată sau de executare silită trimise prin poştă înainte de intrarea în vigoare a legii nr. 138/2014 și ajunse după având în vedere dispozițiile art 192 NCPC și faptul că nu avem în noua lege o dispoziție tranzitorie de genul celei de la art 3 alin 2 din Legea nr. 76/2012?
– Având în vedere modificarea art 650 alin 3, în contestațiile la executare și cererile de validare a popririi unde se va aplica legea nouă, instanța de fond se va pronunța prin încheiere?