Aproape (de) contract: antecontractul (ediția 37). VIDEO+Transcript

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 20′. VIDEO integral, pentru membri: 77′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.


Aproape (de) contract: antecontractul

București, CCIR, et. 4, Amfiteatrul Al. I. Cuza
Luni, 27 octombrie 2014, ora 20:00

* Pe aceeași temă a fost publicat în Revista de note și studii juridice (RNSJ) articolul ICCJ. Promisiune de vânzare-cumpărare. Drept de proprietate vs. drept de creanţă | Corina CIOROABĂ

Invitați [ordine alfabetică]
Av. Elena IACOB, Managing Associate ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS
Lect. univ. dr. Manuela ISTRĂTOAIE, FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA
Av. Cornel POPA, Partner ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII
Dr. Stelian Ioan VIDU, formator al Institutului Național al Magistraturii
Moderator

Tematică
– Poate instanța să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare privind un teren agricol din extravilan, dacă cererea este depusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2004, imobilul nu are carte funciară deschisă, iar antecontractul, în forma unui înscris sub semnătură privată, s-a încheiat înainte de intrarea în vigoare a legii anterior menționate (art. 5 alin. 1 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 17/2014)?
– Poate fi încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare privind un imobil în a cărui carte funciară sunt notate începerea urmăririi silite imobiliare, o ipotecă, o măsură asigurătorie dispusă în procesul penal ori în procedura executării silite fiscale? Poate face obiectul unui antecontract un imobil aflat, la data antecontractului, în proprietatea unui terț?
– Poate fi încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare privind un teren agricol din extravilan fără ca, prealabil antecontractului, să se fi îndeplinit procedura de exercitare a dreptului de preemptiune? În caz afirmativ, dacă ulterior antecontractului promitentul-vânzător nu mai vrea să încheie contractul, există pârghii practice pentru a se îndeplini procedura de exercitare a dreptului de preempțiune, în lipsa căreia instanța nu ar putea admite acțiunea? (art. 5 alin. 1 din Legea nr. 17/2014)
– În cazul în care promitentul-vânzător refuză să se prezinte la notarul public pentru autentificarea vânzării, poate promitentul-cumpărător să obțină pronunțarea hotărârii care ține loc de contract înainte de a achita/consemna (la dispoziția cui?) diferența de preț, diferență scadenta, conform celor stipulate în antecontract, la data autentificării vânzării?
– Este antecontractul, însoțit de o declarație unilaterală de rezoluțiune formulată de promitentul-cumpărător, titlu executoriu pentru restituirea dublului arvunei achitate de promitentul-vânzător sau, cel puțin, pentru restituirea arvunei? Este susceptibil de învestire cu formulă executorie antecontractul de vânzare-cumpărare?
– Trebuie introdus promitentul-cumpărător în cadrul procesual al plângerii formulate de promitentul-vânzător împotriva refuzului notarului public de a constata îndeplinirea pactului comisoriu în temeiul art. 24 alin. 4 lit. b) din Legea nr. 7/1996? În mod analog, trebuie introdus promitentul-vânzător în cadrul procesual al plângerii formulate de promitentul-cumpărător împotriva încheierii prin care registratorul de carte funciară a dispus radierea promisiunii de vânzare-cumpărare în baza încheierii de certificare de fapte prin care notarul public a constatat îndeplinirea pactului comisoriu stipulat în antecontract?
– Poate instanța să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare pe temeiul unui pact de opțiune atunci când beneficiarul opțiunii de cumpărare observă că, în realitate, față de redactarea clauzelor și situația concretă existentă la data împlinirii termenului de exercitare a opțiunii, contractul nu s-ar putea considera încheiat prin simpla exercitare a opțiunii? Ar putea fi invocat, în acest sens, principiul conversiunii?