Suprapunerea penal-fiscal. Cauza Lungu ș.a. vs. România (ediția 45). VIDEO+Transcript

Suprapunerea penal-fiscal. Cauza Lungu ș.a. vs. România

București, CCIR, et. 4, Amfiteatrul Al. I. Cuza
Luni, 19 ianuarie 2015, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]
Av. dr. Cosmin COSTAŞ, Partner COSTAȘ NEGRU & ASOCIAȚII
Av. Luisiana DOBRINESCU, DOBRINESCU DOBREV
Proc. Alexandra LĂNCRĂNJAN, Parchetul pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Jud. Georgiana TUDOR, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Daniel UDRESCU, CABINET UDRESCU
Moderatori
Dr. Andrei SĂVESCU, coord. JURIDICE.ro

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 77′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.

Tematica

Cauza Lungu și alții c. României (CEDO nr. 25129/06, decizie pronunţată 21 octombrie 2014)
Cauza Lungu și alții c. României | Daniel UDRESCU
Proces fiscal vs. Proces penal. CEDO, Lungu şi alţii c. România | Cosmin COSTAȘ
– Raportul dintre dispoziţiile art. 52 NCPP și cele ale art. 4 din Protocolul nr. 7 la CEDO („ne bis in idem”) în cauzele privind infracţiunile în materie fiscală
– Repararea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat în procesul penal: dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform C. proc. fisc. sau dobânda legală?
– Particularităţi privind probaţiunea în procesul penal în cauze având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală
– Raportul dintre dispozitiile art 1 Cod fiscal cu art. 28 alin (2) NCPP si art. 52 alin (3) NCPP
– CEDO, hotărârea din 27 noiembrie 2014, Lucky Dev c. Suedia: mai este loc pentru paralelismul procedurilor penale şi non-penale (fiscale, de insolvenţă) bazate pe aceleaşi elemente de fapt?
– Specialistul anti-fraudă: martor al acuzării sau expert independent în procesul penal?
– Există o competenţă a Parchetului de a stabili obligaţii fiscale în cadrul procesului penal?
– Titularii răspunderii juridice în procesul penal, în cauzele de evaziune şi fraudă fiscală: urmărim persoana juridică sau urmărim asociaţii, administratorii, directorii şi ceilalţi angajaţi ai persoanei juridice?