Denunțarea unilaterală a contractului sau Despre cum procedăm când ne-am plictisit de celălalt… (ediția 47)

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Înregistrarea video și transcriptul sunt accesibile pentru membri. Avocații din Baroul București și Baroul Ilfov beneficiază de 40% reducere. Executorii judecătorești din Camera Executorilor București beneficiază de 20% reducere.


Denunțarea unilaterală a contractului sau Despre cum procedăm când ne-am plictisit de celălalt…

București, CCIR, et. 4, Amfiteatrul Al. I. Cuza
Luni, 2 februarie 2015, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]
Av. conf. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN, Managing Partner TSAA
Notar public Loredana IACOB MELENTE, București
Av. dr. Bazil OGLINDĂ, Managing Partner ONV LAW
Av. Mihai RĂDULESCU, RĂDULESCU & MUȘOI
Jud. Lucia ZAHARIA, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Moderator
Tematica

– Uite contractul, nu e contractul – probleme specifice denunțării contractului cu executare uno ictu
– Natura juridică a dreptului și a actului juridic de denunțare
– Cum să intri pe fereastră, în cazul în care ușa e închisă – denunțarea simulată a contractului
– Viața după denunțare
– Condițiile pentru ca denunțarea să producă efecte (art. 1276 Cod Civil 2009).
– Se aplică art. 1322 Cod civil (repararea prejudiciului/restituirea prestațiilor) în cazul denunțării? În ce condiții?
– Denunțarea abuzivă – sancțiuni
– Este nevoie de reglementarea prin clauza contractuală expresă a dreptului unei părți de a denunța unilateral contractul și a altor aspecte ale regimului juridic al acestuia? Utilitate practică. Corelații între clauza de denunțare unilaterală și clauza penală. Confuzii terminologice: clauza de reziliere unilaterală vs. clauza de denunțare unilaterală
– Clauze contractuale licite vs. clauze ilicite cu privire la denunțarea unilaterală
– Denunțarea unilaterală și contractul de locațiune. Probleme practice

Legile nu sunt ceea ce par a fi