Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară (ediția 52). VIDEO+Transcript

Invitați [ordine alfabetică]
Av. dr. Bazil OGLINDĂ, Partner OGLINDĂ NEMEȘ VOICU, membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Intern și Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Av. Dan Rareș RĂDUCANU, Senior Partner STOICA & ASOCIAȚII
Av. dr. Radu RIZOIU, Partner RIZOIU & ASOCIAȚII
Notar public prof. univ. dr. Irina SFERDIAN, UNIVERSITATEA DE VEST (TIMIȘOARA), FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Jud. Roxana STANCIU, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Moderator

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 94′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.


Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară

București, CCIR Business Center, et. 8, Sala Ninel Chiriacescu
Luni, 9 martie 2015, ora 20:00

Tematica

– Situația „situației anterioare”: formele restituirii (1637 și 1640 NCC)
– Cand este restituitorul de bună-credință? sau „situația anterioară” actualizată cu costul timpului scurs (1645 NCC)
– Când restituitorul este (sau devine) incapabil (1647 NCC)?
– Restituirea și garanțiile: cum folosesti garanția altuia (1635 (3) NCC) și cum scapi de garanția altuia (1648 (2) NCC)?
– Specie aparte: întoarcerea executării (silite)?
– Art. 1638 Cod civil versus nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Restituirea prestațiilor presupune invariabil repunerea în situația anterioară? (excepții legate de buna-credință sau reaua credință a debitorului restituirii)
– Subrogația reală cu titlu particular în cazul pieirii fortuite a bunului (restituirea se mută asupra indemnizației de asigurare)
– Efectele restituirii față de terțul subdobânditor de bună-credință înscris în cartea funciară (sau despre invocarea principiului publicității materiale a cărților funciare)
– Aspecte procesuale privind repunerea în situația anterioară
– Căi procedurale de invocare a repunerii în situația anterioară. Ipoteza specifică a acțiunii în desfințarea unui contract, fără a exista un capăt de cerere privind restituirea prestațiilor. Ipoteza cererii de restituire a prestațiilor fără a exista un capăt de cerere privind desfintarea contractului
– Ipoteza cererii de restituire doar a prestației proprii. Pentru restituirea prestațiilor celeilalte părți este nevoie de cerere reconvențională?
– Prescripția cererii în restituirea prestațiilor. Ipoteza restuirii decurgând din desființarea contractelor
– Repunerea în situația anterioară – efect cu adevarat automat al admiterii cererii de constatare a ineficacității actului juridic?
– Doar 300 de lei taxa de timbru pentru repunerea părților în situația anterioară, cerută ulterior unei rezoluțiuni operate prin declarație unilaterală, respectiv intemeiate pe un pact comisoriu? (art. 8 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013)?