Pe cale de dispariție (chiar și pe persoană fizică): plățile în numerar (ediția 57). VIDEO+Transcript

Invitați [ordine alfabetică]
Av. Matei DIMOFTACHE, Managing Associate DUNCEA ȘTEFĂNESCU & ASOCIAȚII
Av. Alexandra OVEDENIE, Counsel DLA Piper
Daniel UDRESCU, CABINET UDRESCU
Moderator

* A se vedea și articolul Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar | Daniel Udrescu, Ionuț Mateescu, publicat în RNSJ

Pe cale de dispariție (chiar și pe persoană fizică): plățile în numerar

București, CCIR Business Center, Sala Ninel Chiriacescu

Luni, 20 aprilie 2015, ora 20:00

Tematica

Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015
– Art. 2191 Cod civil: Prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituţie de credit, aceasta dobândeşte proprietatea asupra sumelor de bani depuse…
– Impactul Legii asupra procedurilor și produselor instituțiilor de credit privind operațiunile cu numerar și instrumentele electronice de plată
– Posibilele contradicții și imposibilități de aplicare a prevederilor Legii 70/2015
– Excepțiile menționate la art. 5 se refera exclusiv la persoane juridice/PFA etc. Să înțelegem că depunerea de numerar de către persoanele fizice este plafonată la suma de 50.000 lei? Sau este o omisiune a legiuitorului?
– Care este interpretarea art. 10 raportat la tipul de operațiuni circumscrise în articol?
– Mai poate fi menționat într-un contract încheiat în fața notarului public, între persoane fizice, faptul că o primă rată, în cuantum de 55.000 de lei, din prețul total al vânzării, s-a plătit la data încheierii contractului? Dar că o asemenea rată a fost plătită chiar înainte de autentificarea vânzării (eventual, conform celor declarate de părți, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 70/2015)?
– Care sunt infracțiunile la care face aluzie dispoziția de la art.12 din Legea nr. 70/2015?
– Mai poate executorul judecătoresc, la termenul pentru care a fost somat să se prezinte un creditor care refuză plata, să consemneze în procesul-verbal întocmit în baza art. 1009 alin. 1 NCPC (forma recent republicată) că debitorul-persoană fizică a oferit o sumă de 55.000 de lei, dacă suma este oferită în numerar? Practic se mai poate derula o procedură de ofertă reală urmată de consemnațiune, de către un debitor-persoană fizică, pentru o sumă mai mare de 50.000 de lei?
– Ce se înțelege prin vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate, în sensul art.4 alin.1 din Legea nr. 70/2015? Doar vânzarea cu rezerva proprietății, reglementată de Codul civil (art. 1755)?
– Exercițiu de respirație: lecturarea, fără nicio pauză, a art. 11 alin. (1) din Legea nr. 70/2015
– Identificarea operațiunilor neexceptate în mod expres dar care nu s-ar circumscrie celor identificate în art. 4 și art. 10: donații, contribuții capital social, moșteniri, despăgubiri
– Având în vedere enumerarea de la art. 1 alin. 1 (PFA, întreprinderi individuale, liber-profesioniști), ce persoane se pot încadra în categoria ”persoane fizice care desfășoară activități independente”?
Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 61′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.