10.265 citiri

Încă o garanție de bună conduită: cea a Curții Constituționale (dec. CCR nr. 5/2015) (ediția 59). VIDEO+Transcript

 

Invitați [ordine alfabetică]
Jud. Diana BULANCEA, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, detaşată în cadrul Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană de Justiţie, Serviciul de contencios al Uniunii Europene
Av. Dan CRISTEA, Managing Associate ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Dr. Florentina DRĂGAN, consilier de soluționare și membru în colegiul CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Av. Ionuț ȘERBAN, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Moderator

Încă o garanție de bună conduită: cea a Curții Constituționale (dec. CCR nr. 5/2015)

Galeriile Artmark (Palatul Cesianu-Racoviță)
București, Str. C.A. Rosetti nr. 5

Luni, 4 mai 2015, ora 20:00

Tematica

– A se vedea și articolul Comentarii asupra motivării Deciziei CCR de declarare drept neconstituționale a prevederilor privind garanția de bună conduită în litigiile de achiziții publice. Consecințe pentru operatorii economici implicați în dispute privind proceduri de achiziție publică
– Care este soarta garanțiilor de bună conduită deja depuse în dispute în care s-a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea prevederilor art. 2711-2712 ale O.U.G. nr. 34/2006? Dar a garanțiilor de bună conduită depuse în dispute soluționate în mod definitiv ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale?
– Care este entitatea competentă să dispună reținerea garanției de bună conduită, ulterior publicării Deciziei CCR?- Care sunt condițiile în care se va putea dispune, ulterior publicării Deciziei CCR, reținerea garanției de bună conduită?
– Care sunt implicațiile menținerii în vigoare a art. 2711 alin. (5) al OUG nr. 34/2006: ”Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă”?
– Care sunt recomandările ce pot fi adresate unui operator economic pentru constituirea garanției de bună conduită, ulterior publicării Deciziei CCR?

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 72′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.