Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic (ediția 62). VIDEO+Transcript

 

Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic

București, CCIR Business Center, Amfiteatrul Albastru, Mezanin

Luni, 25 mai 2015, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]
Consilier juridic Mirela Dragu, RAAPPS
Consilier juridic Lucian Florescu, Secretar General CCJ București
Consilier juridic Florin Roșu, SMART
Moderator
Dr. Andrei Săvescu, coord. JURIDICE.ro

Tematica

– Presiunea exercitată de șef asupra consilierului juridic pentru a îndeplini sau a nu îndeplini o anumită acțiune, poate fi interpretată ca o constrângere morală în înțelesul art. 25 Cod penal? (art. 25: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod.„)
– Care este sfera de aplicare a art. 254 alin. (2) din Codul muncii? (art. 254 alin. (2): „Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.„)
– Care este răspunderea consilierului juridic în cazul unui act complex, emanat de la o persoană juridică, purtând semnătura reprezentantului legal, dar și ai șefilor departamentelor/direcțiilor de specialitate (contabilitate, economic etc.), inclusiv a consilierului juridic atunci când se descoperă că actul conține o neregularitate care nu este însă, de natură juridică?
– Poate conducătorul instituției să semneze un contract fără semnătura consilierului juridic? Recomandarea semnării contractului cu obiecțiuni este o soluție pe care consilierul juridic o poate recomanda conducătorului unității?
– Este oportun/necesar ca refuzul consilierului juridic de a contrasemna să fie motivat în scris/să fie rezultatul unei corespondențe scrise?
– Consilierul juridic între dispozițiile instanței și dispozițiile șefului
– Răspunderea consilierului juridic față de hotărârea pronunțată de instanță.

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 76′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.