O infracțiune lozincă: nerespectarea hotărârilor judecătorești (ediția 65). VIDEO+Transcript

O infracțiune lozincă: nerespectarea hotărârilor judecătorești
București, CCIR Business Center, Amfiteatrul Albastru

Luni, 22 iunie 2015, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]
Jud. Cristian Bălan, JUDECĂTORIA GIURGIU
Av. Adrian Hărătău, Senior Associate DRAGNE & ASOCIAȚII
Av. George Albert Ionescu, Senior Partner IONESCU SAVA
Proc. Alexandra Lăncrănjan, Parchetul pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI, formator INM
Av. dr. Veronica Voinescu, Managing Partener VOINESCU & ASOCIATII
Moderator
Bogdan Dumitrache
Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 85′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.

Tematica

– Cum punem în executare hotărârea judecătorească de reintegrare a salariatului atunci când postul nu mai există?
– Situația salariatului care a obținut în instanță obligarea angajatorului la reintegrarea sa în muncă, dar nu se prezintă la serviciu
– Cazul angajatorului somat de salariat să execute în 15 zile hotărârea pronunțată de instanța de fond – ipoteza în care instanța de apel desființează hotărârea pronunțată în fondul cauzei
– Rațiunea incriminării
– Dificultăți în ce privește administrarea probelor
– Probleme practice în ce privește elementele constitutive ale infracțiuni
– Ce se înțelege, în sensul art. 287 alin. 1 lit. a C. pen, prin opunere de rezistență față de organul de executare? Este vorba, în mod necesar, de rezistență fizică?
– Împotrivirea la executare are ca autor pe debitorul procedurii execuționale sau poate fi vorba și de un participant la executare? Dacă, în urma soluționării contestației la executare, se dovedește că împotrivirea era justificată (contestația a fost admisă), se mai poate angaja răspunderea penală a autorului împotrivirii?
– Refuzul de a sprijini organul de executare (art. 287 alin. 1 lit. c) poate îmbrăca și forma refuzului organului fiscal teritorial competent de a răspunde la solicitarea executorului judecătoresc privind informații referitoare la bunuri/venituri urmăribile? Sau refuzul organelor de poliție de a da curs dispoziiței executorului privind îndepărtarea debitorului și/sau a altor terți din imobilul care face obiectul evacuării?
– Raportul între art. 902 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 287 alin. 1 lit. g din Codul penal
– Art. 912 alin. 2 din Codul de procedură civilă este compatibil cu art. 287 din Codul penal? Săvârșește o infracțiune cel care nu se conformează unui program vizitare minor stabilit printr-un act autentic notarial (divorțul pe cale notarială – art. 375 din Codul civil)?
– Art. 287 alin. 1 lit. b din Codul penal are în vedere și situația în care, fiind anulată executarea silită, executorul refuză să desființeze actele de executare emise anterior hotărârii prin care s-a admis contestația la executare?