Medierea penală eficientă (ediția 66)

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Înregistrarea video și transcriptul sunt accesibile pentru membri. Avocații din Baroul București, Baroul Ilfov și Baroul Dolj beneficiază de 40% reducere. Executorii judecătorești din Camera Executorilor București și membrii UNELM beneficiază de 20% reducere.


Medierea penală eficientă

București, CCIR Business Center, Amfiteatrul Albastru

Luni, 29 iunie 2015, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]
Mediator lector univ. dr. Ana Bălan
Mediator Dorin Ilie
Av. Mihai Mareș, Managing Partner MAREȘ DANILESCU MAREȘ
Av. dr. Antoniu Obancia, Partner ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS
Moderator
Jud. dr. Rodica Aida Popa, ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Secţia penală
Tematica

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Încheierea unui acord de mediere poate interveni în tot cursul procesului penal şi constituie o cauză care înlătură răspunderea penală
Standarde europene în medierea penală din România | Dorin Ilie
Ghidul CEPEJ pentru o mai bună implementare a recomandării cu privire la medierea în materie penală
– Care sunt avantajele medierii ca alternativă de soluţionare a unei cauze decât aceea de judecare în faţa unei instanţe judecătoreşti?
– Care sunt noile garanţii ale justiţiabilului prin procedura medierii indiferent de natura cauzei penală sau civilă?
– Cum facem să dezvoltăm o cultură în care punem pe primul loc acordul şi nu conflictul?
– Statutul mediatorului în condiţiile actualei legi îi sunt conferite mijloacele şi garanţiile necesare pentru a deveni un actor semnificativ în soluţionarea pe cale amiabilă a cauzelor?
– Delimitări: împăcare / retragerea plângerii prealabile / acordul de mediere.

Legile nu sunt ceea ce par a fi