Mai contează unde mori? Regulamentul 650/2012 (ediția 76). VIDEO+Transcript

Mai contează unde mori?
Regulamentul 650/2012

București, CCIR Business Center, Amfiteatrul Al. I. Cuza, etaj 4

Luni, 26 octombrie 2015, ora 20:00

Acreditare INPPA: 2 puncte

Invitați [ordine alfabetică]
Notar public Ioana Olaru, INITIO
Conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu, Facultatea de Drept a UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI (CLUJ)
Av. dr. Ioan-Luca Vlad, IOAN-LUCA VLAD CI
Notar public Ștefania Zorilă, Partner AEQUITAS
Moderator
Tematica

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor
– A se vedea și articolul Regulamentul 650/2012: Revoluţia succesiunilor? | Ioan-Luca Vlad
– A se vedea și monografia Ghid de drept internațional privat în materia succesiunilor | Dan Andrei Popescu
– A se vedea și monografia Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid practic | Ioana Olaru
– Ultima reședință obișnuită și românul din străinătate. Românul aflat la lucru în străinatate pe perioade lungi (și care decedează acolo, de exemplu într-un accident de muncă) poate fi considerat ca având ultima reședință obișnuită în străinatate. Dacă da, trebuie rudele să apeleze la instanțele și la dreptul din statul respectiv? Se pot găsi excepții pentru a „aduce cauza” în țară?
– Universalitatea competenței asupra succesiunii. Exemple: (i) Legătura dintre instanță și cartea funciară (cum știe instanța română sesizată cu o succesiune dacă imobilul din Austria al defunctului este sau nu în coproprietate cu altul?); (ii) Drepturile moștenite prin succesiune (problema practică recentă, dacă instanța din statul A competentă pe succesiune poate să constate și uzucapiunea în persoana succesorului, sau numai că acesta a dobândit posibilitatea de a invoca uzucapiunea); (iii) Înscrierea drepturilor reale rezultate din hotărâre/CEM
– Competența internațională a notarului român. De aici, mai multe probleme: (i) Care este competența internațională a notarului român (rămâne ea cea din Codul Civil)? (ii) Ce se întâmplă dacă în paralel există o acțiune judiciară în străinătate și o procedură notarială în România? (iii) Poate notarul român să exercite o competență universală (ținând cont că nu acționează în temeiul Regulamentului)?
– Accesul practic la justiție al justițiabilului român în instanțele străine
– Aplicarea legii străine în România
– Documentele autentice emise în materie de succesiuni și efectele pe care acestea le produc în statele membre ale Uniunii Europene
– Avantajele și dezavantajele Certificatului European de Moștenitor
– Dispoziții pentru cauză de moarte întocmite în România sau state membre
– Aspectele legate de planificarea succesorală (succession planning) și instrumentele acestei planificări
– Raportul între lex successionis și legea succesorală ipotetică. Consecințe juridice
– Impactul regulilor de lichidare a regimului matrimonial (supus unei alte legi) asupra stabilirii masei succesorale.

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 115′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.