Timpul costă bani: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Acces rezervat titularilor MEMBESRHIP DOCUMENTARE.

Timpul costă bani: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare

Societatea de Științe Juridice (SSJ)
București 3, str. Turturelelor 50, et. 4

Luni, 23 octombrie 2017, ora 19:30

Invitați (ordine alfabetică)
Av. conf. univ. dr. Bazil Oglindă, Managing Partner OGLINDĂ & PARTNERS, Vicepreşedinte al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Av. Stan Tîrnoveanu, Senior Partner ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS
Moderator

Legile nu sunt ceea ce par a fi