Executorul și curtea lui (de apel) / 10 octombrie 2022 (ediția 554)

Executorul și curtea lui (de apel)

* Speakerii intră în dezbatere remote

Dezbaterea poate fi vizionată aici.

Transmisiunea live poate fi urmărită gratuit pe www.juridice.ro/live, pe homepage JURIDICE sau în pagina dezbaterii.

Luni, 10 octombrie 2022, ora 19:30

Dezbaterile sunt evenimente organizate de Societatea de Științe Juridice și se bucură de puncte de pregătire profesională pentru avocați.

Speakerii invitați sunt membri JURIDICE PLATINUM și alți profesioniști. Dezbaterile sunt transmise LIVE online gratuit pe homepage JURIDICE. Înregistrarea video este rezervată membrilor.

Invitați (ordine alfabetică)
Ofelia Dobra
Exec. Ofelia Dobra, DOBRA & CĂLIMAN
Renata Dumitraș
Av. Renata Dumitraș, Senior Associate SĂVESCU & ASOCIAȚII
Moderator
Vasile Bozeșan
Jud. Vasile Bozeșan, formator INM

Tematică

1. În sensul art. 652 alin. (2) C. pr. civ., prin urmărire mobiliară se înțelege inclusiv poprire?
2. Ce executor este competent teritorial să efectueze executarea silită, prin poprire, împotriva unui debitor cu domiciliul în străinătate?
3. Executorul care, cu respectarea competenței sale teritoriale, a întreprins executarea silită prin poprire își prorogă competența în vederea punerii în executare a terțului poprit, în temeiul hotărârii de validare a popririi, chiar dacă domiciliul/sediul acelui terț poprit este într-o altă curte de apel?
4. Pentru prorogarea competenței teritoriale în temeiul art. 652 alin. (2) C. pr. civ. este suficientă existența bunurilor urmăribile în circumscripția curții de apel unde se află biroul executorului sau este necesar, în vederea prorogării competenței pentru bunuri aflate în afara acestei circumscripții, ca urmărirea silită să înceapă efectiv cu privire la bunurile aflate în circumscripția propriei curți?
5. Cum se justifică, în faza încuviințării executării silite, competența executorului judecătoresc pentru executarea unui bun mobil aflat în curtea de apel unde este biroul executorului, o curte de apel în afara căreia însă se află domiciliul/sediul debitorului?


Special inquiries and Partnership
evenimente@juridice.ro

Tehnical support
tehnic@juridice.ro


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.