DEZBATERI Procedură civilă

Efectele juridice ale jurisprudenței divergente (ediția 204)

Tergiversatio in integrum (ediția 192)

Este titlu executoriu contractul încheiat online între IFN și debitor? (ediția 190)

Noutăți absolute în Regulile de procedură ale Curții de Arbitraj de pe lângă CCIR (ediția 165)

Efectele deciziilor Curții Constituționale (ediția 159)

Timpul costă bani: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare (ediția 154)

Un leu? Un recurs (ediția 140)

Noutăți de ultimă oră în executarea silită (ediția 132)

Este asigurarea unei practici judiciare unitare necesitate şi remediu în asigurarea unei justiţii în slujba justiţiabilului? (ediția 128)

Cât timp supraviețuiește o societate sub sechestru? (ediția 122)

O nenorocire nu vine niciodată singură: MOARTEA (părții adverse) (ediția 119)

Asociere, subcontractant, terț susținător (ediția 118)

Un terț care nu se dă niciodată (?) poprit: TREZORERIA (ediția 117)

Lăsat în darea-n plată: creditorul ipotecar (ediția 101)

C-o plată toți suntem datori. Ordonanța de plată (ediția 98)

Fapta recunoscută – pe jumătate iertată? (ediția 95)

(Parcă) mai rezonabilă atunci când este suspendată: Executarea Silită (ediția 91)

Punct și de la capăt: încuviințarea executării (iar) la instanță (ediția 88)

Ziua Bufniței (ediția 82)

O chestiune de calcul(e): Penalitățile (ediția 80)

Mai contează unde mori? Regulamentul 650/2012 (ediția 76)

Never ending story: Partajul (ediția 72)

Cesionarii: nomina odiosa (ediția 71)

O infracțiune lozincă: nerespectarea hotărârilor judecătorești (ediția 65)

Tranzacția în dreptul antimonopol: legendă urbană sau drept pozitiv? (ediția 61)

Singur, între sechestrul asigurător penal și confiscarea extinsă: dreptul (procesual) civil (ediția 43)

Consecinţe de drept procesual şi material ale constatării de către CJUE a incompatibilităţii unei reglementări interne cu dreptul UE (ediția 41)

Modificarea schimbării: legea de modificare a NCPC (ediția 36)

Insolvența persoanei fizice, locul unde partenerul debitorului este înrudit cu creditorul (ediția 33)

Implicațiile NCPC asupra litigiilor în materia proprietății intelectuale (ediția 32)

Pierdut instanță de executare. Găsitorului recompensă (ediția 26)

Lama rece a procedurii civile: nulitatea necondiționată (ediția 17)

Arbitrajul. Un nou început (ediția 13)

Selecție dezbateri juridice: drept civil, spălare de bani, onorarii avocațiale

Judecătorul față în față cu avocatul: cenzurarea onorariului avocațial (ediția 9)

Cât de judiciară (mai) este rezoluțiunea? (ediția 7)

Evacuarea de drept comun, evacuată de Noile Coduri? (ediția 3)

Legile nu sunt ceea ce par a fi