DEZBATERI Procedură civilă

Efectele deciziilor Curții Constituționale (ediția 159)

Timpul costă bani: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare

Un leu? Un recurs

Noutăți de ultimă oră în executarea silită

Este asigurarea unei practici judiciare unitare necesitate şi remediu în asigurarea unei justiţii în slujba justiţiabilului?

Cât timp supraviețuiește o societate sub sechestru?

O nenorocire nu vine niciodată singură: MOARTEA (părții adverse)

Asociere, subcontractant, terț susținător

Un terț care nu se dă niciodată (?) poprit: TREZORERIA

Lăsat în darea-n plată: creditorul ipotecar

C-o plată toți suntem datori. Ordonanța de plată

Fapta recunoscută – pe jumătate iertată?

(Parcă) mai rezonabilă atunci când este suspendată: Executarea Silită

Punct și de la capăt: încuviințarea executării (iar) la instanță

Ziua Bufniței

O chestiune de calcul(e): Penalitățile

Mai contează unde mori? Regulamentul 650/2012

Never ending story: Partajul

Cesionarii: nomina odiosa

O infracțiune lozincă: nerespectarea hotărârilor judecătorești

Tranzacția în dreptul antimonopol: legendă urbană sau drept pozitiv?

Singur, între sechestrul asigurător penal și confiscarea extinsă: dreptul (procesual) civil

Consecinţe de drept procesual şi material ale constatării de către CJUE a incompatibilităţii unei reglementări interne cu dreptul UE

Modificarea schimbării: legea de modificare a NCPC

Insolvența persoanei fizice, locul unde partenerul debitorului este înrudit cu creditorul

Implicațiile NCPC asupra litigiilor în materia proprietății intelectuale

Pierdut instanță de executare. Găsitorului recompensă

Lama rece a procedurii civile: nulitatea necondiționată

Arbitrajul. Un nou început

Selecție dezbateri juridice: drept civil, spălare de bani, onorarii avocațiale

Judecătorul față în față cu avocatul: cenzurarea onorariului avocațial

Cât de judiciară (mai) este rezoluțiunea?

Evacuarea de drept comun, evacuată de Noile Coduri?

Legile nu sunt ceea ce par a fi