Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în conflicte de muncă / 8 aprilie 2024 (ediția 634)

Moderator
– Jud. Răzvan Anghel, Curtea de Apel Constanța
Invitați (ordine alfabetică)
– Exec. jud. Emanuel Căliman-Habet, DOBRA & CĂLIMAN
– Av. Răzvan Crăciunaș, Partner SĂVESCU & ASOCIAȚII
– Exec. jud. Bogdan Dumitrache, B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache
– Lect. univ. dr. Cristina Duță, Facultatea de Drept a Universității Ovidius din Constanța
– Jud. Beatrice Ramașcanu, Formator INM la disciplina CEDO