DEZBATERI Drept civil

Executarea defuncților

Singurele de încredere: creditele în lei. Cauza Andriciuc (ediția 157)

Timpul costă bani: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare

Chiar vrei să(-ți) vezi dosarul?

Dosarul XXX

UBER vs. TAXI?

O fata morgana a achiziției imobiliare: LIBER DE SARCINI

Leziunea în contractele de afaceri

Rămâne cum am stabilit (623 și 639)

O nenorocire nu vine niciodată singură: MOARTEA (părții adverse)

Înconjurată de o maximă discreție: Fiducia

O relație de efect (inclusiv juridic): concubinajul

Mai iubit chiar și decât creditul bancar: leasingul

Vătămare (din culpă?) a libertății de a contracta: LEZIUNEA (art. 1221-1224 NCC)

Pokemonii printre noi

Lăsat în darea-n plată: creditorul ipotecar

Asigurările de Malpraxis Medical

Era pe când nu s-a zărit / Azi o vedem și nu e (clauza considerată nescrisă)

Uzucapiunea, între trecut și viitor. Sau, mai degrabă, invers

Ziua Bufniței

O chestiune de calcul(e): Penalitățile

Mai contează unde mori? Regulamentul 650/2012

Never ending story: Partajul

Cesionarii: nomina odiosa

A(m) scăpat! Se deschide insolvenţa persoanei fizice!

Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic

Desființarea contractelor pe cale amiabilă (mai complicată decât în instanță?)

Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară

Clauze abuzive, franci elvețieni și altele asemenea

Denunțarea unilaterală a contractului sau Despre cum procedăm când ne-am plictisit de celălalt…

Consecinţe de drept procesual şi material ale constatării de către CJUE a incompatibilităţii unei reglementări interne cu dreptul UE

Apare când nu te mai aștepți (art. 1271 NCC)

Aproape (de) contract: antecontractul

Penalul ține în loc civilul. Până când îl absoarbe cu totul (art. 239 NCP)

Mai suspensivă decât condiția suspensivă: condiția rezolutorie

Renunțarea la moștenire – prezumată (art. 1112 NCC), considerată (art. 1113 NCC) și, din când în când, autentică (art. 1120 NCC)

Latura civilă a acțiunii în contencios administrativ, sau De ce își permite autoritatea să comită abuzuri…

Mai rară decât fiducia: logodna

Eternul risc al achiziției imobiliare: calitatea de proprietar a vânzătorului

Clauzele abuzive, un teren pe care consumatorii câștigă (încă prea puțin?) teren

Selecție dezbateri juridice: drept civil, spălare de bani, onorarii avocațiale

Legea nr. 17/2014: birocratizarea vânzării terenurilor agricole din extravilan

Cât de judiciară (mai) este rezoluțiunea?

Ipoteca, o garanție… reală?

Evacuarea de drept comun, evacuată de Noile Coduri?

Legile nu sunt ceea ce par a fi