DEZBATERI Drept civil

Tratamentul garanțiilor mobiliare în procedura insolvenței (ediția 183)

Aspecte privind autoritatea părintească și locuința minorului: autoritate exclusivă, rezidența alternantă și dificultăți în executare (ediția 181)

Duios în vigoare intra: Insolvența Persoanei Fizice (ediția 168)

Executarea defuncților (ediția 162)

Singurele de încredere: creditele în lei. Cauza Andriciuc (ediția 157)

Timpul costă bani: dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare (ediția 154)

Chiar vrei să(-ți) vezi dosarul? (ediția 142)

Dosarul XXX (ediția 138)

UBER vs. TAXI? (ediția 135)

O fata morgana a achiziției imobiliare: LIBER DE SARCINI (ediția 133)

Leziunea în contractele de afaceri (ediția 130)

Rămâne cum am stabilit (623 și 639) (ediția 124)

O nenorocire nu vine niciodată singură: MOARTEA (părții adverse) (ediția 119)

Înconjurată de o maximă discreție: Fiducia (ediția 115)

O relație de efect (inclusiv juridic): concubinajul (ediția 111)

Mai iubit chiar și decât creditul bancar: leasingul (ediția 109)

Vătămare (din culpă?) a libertății de a contracta: LEZIUNEA (art. 1221-1224 NCC) (ediția 108)

Pokemonii printre noi (ediția 106)

Lăsat în darea-n plată: creditorul ipotecar (ediția 101)

Asigurările de Malpraxis Medical (ediția 100)

Era pe când nu s-a zărit / Azi o vedem și nu e (clauza considerată nescrisă) (ediția 92)

Uzucapiunea, între trecut și viitor. Sau, mai degrabă, invers (ediția 89)

Ziua Bufniței (ediția 82)

O chestiune de calcul(e): Penalitățile (ediția 80)

Mai contează unde mori? Regulamentul 650/2012 (ediția 76)

Never ending story: Partajul (ediția 72)

Cesionarii: nomina odiosa (ediția 71)

A(m) scăpat! Se deschide insolvenţa persoanei fizice! (ediția 63)

Între respectul legalității și presiunea șefului: consilierul juridic (ediția 62)

Desființarea contractelor pe cale amiabilă (mai complicată decât în instanță?) (ediția 56)

Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară (ediția 52)

Clauze abuzive, franci elvețieni și altele asemenea (ediția 49)

Denunțarea unilaterală a contractului sau Despre cum procedăm când ne-am plictisit de celălalt… (ediția 47)

Consecinţe de drept procesual şi material ale constatării de către CJUE a incompatibilităţii unei reglementări interne cu dreptul UE (ediția 41)

Apare când nu te mai aștepți (art. 1271 NCC) (ediția 40)

Aproape (de) contract: antecontractul (ediția 37)

Penalul ține în loc civilul. Până când îl absoarbe cu totul (art. 239 NCP) (ediția 35)

Mai suspensivă decât condiția suspensivă: condiția rezolutorie (ediția 28)

Renunțarea la moștenire – prezumată (art. 1112 NCC), considerată (art. 1113 NCC) și, din când în când, autentică (art. 1120 NCC) (ediția 25)

Latura civilă a acțiunii în contencios administrativ, sau De ce își permite autoritatea să comită abuzuri… (ediția 23)

Mai rară decât fiducia: logodna (ediția 19)

Eternul risc al achiziției imobiliare: calitatea de proprietar a vânzătorului (ediția 18)

Clauzele abuzive, un teren pe care consumatorii câștigă (încă prea puțin?) teren (ediția 14)

Selecție dezbateri juridice: drept civil, spălare de bani, onorarii avocațiale

Legea nr. 17/2014: birocratizarea vânzării terenurilor agricole din extravilan (ediția 10)

Cât de judiciară (mai) este rezoluțiunea? (ediția 7)

Ipoteca, o garanție… reală? (ediția 6)

Evacuarea de drept comun, evacuată de Noile Coduri? (ediția 3)

Legile nu sunt ceea ce par a fi