Registrul National al Titlurilor Executorii? (Legea nr. 196/2020) (ediția 391)

Invitați (ordine alfabetică)
– Av. prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding lawyer AVRAM LAW
– Exec. Ofelia Dobra, DOBRA & CĂLIMAN
– Exec. George Măgureanu
– Av. conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Managing Partner RIZOIU & POENARU
– C.j. Cristian Samoilă, BRD GSG
Moderator
– Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov

Nimic nu mai e cert: creanța certă (în materie de ordonanță de plată, executare silită, insolvență, acțiune oblică, acțiune pauliană) / 28 octombrie 2020

Invitați (ordine alfabetică)
– Exec. Emanuel Căliman-Habet, DOBRA & CĂLIMAN
– Av. Artur Țînțari, DOMOKOS PARTNERS
– Av. Carmen Zăbrăuțanu, ZĂBRĂUȚANU POPESCU & ASOCIAȚII
Moderator
– Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov